Erasmus Magazine 4 Jaargang 15 - Documents mensen christelijke louboutin

Erasmus Magazine 4 Jaargang 15

by erasmus-magazine

on Mar 11, 2016

Report

Category: Documents Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments Description Het Universiteitsblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Download Erasmus Magazine 4 Jaargang 15 Transcript Erasm us M agazine 6 OKTOBER 2011 www.erasmusmagazine.nl #04 Profvoetballer én student Prof brengt recht terug in Rwanda Exclusief: biografie Neelie Kroes Int ern ati on al pa ge s ins ide Heimwee naar de antillen Student? €40 kado! Op vertoon van je collegekaart krijg je bij Specsavers maar liefst €40 korting op contactlenzen of een montuur! Kom naar de winkel. Kijken kost niks. KIJKEN KOST NIKSKIJKEN KOST NIKS MIS HET NIET! www.specsavers.nl Alleen geldig op vertoon van een geldige collegepas. De €40 korting geldt bij een half jaar pakket premium daglenzen of bij een jaar pakket premium maandlenzen of op een montuur vanaf €99. Voor glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. 1 keer €40 korting per persoon. Geldig van 1 september 2011 t/m 31 augustus 2012. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved. profiteer van dit aanbod biJ de voLGende SpeCSaverS-WinKeLS! rotterdam Lijnbaan Lijnbaan 73 (naast Hunkemöller) 010 214 1610 rotterdam noorderboulevard Zwart Janstraat 41 (naast Belcompany) 010 265 6041 rotterdam Zuidplein Zuidplein Hoog 519 (tegenover HEMA) 010 210 2419 _061LE_2350.351 Erasmus Magazine Studenten Campagne advertentie FC 201x270.indd 1 19/09/2011 17:14 INHOUD INHOUD 6 oktober 2011 | 03 14 22 20 Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinie- en informatieblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam 26 | Sneakers De Kwestie 06 | Vrijwilligers gezocht Wij burgers moeten meer taken overnemen van de overheid. Dat betekent dat er (nog) meer vrijwilli- gers en mantelzorgers nodig zijn. Lukt dat ? Helpt het? Vrijwilligersexpert Lucas Meijs aan het woord. Coververhaal 14 | Voor studie weg uit tropisch paradijs Antillianen en Arubanen die willen doorstuderen moeten wel van hun eiland af. Twee van hen, Adamiris Palomares en Lyanne Dap, vertellen over hun verblijf aan de Erasmus Universiteit. Achtergrond 17 | Netwerker Neelie Kroes Stan de Jong & Koen Voskuil schreven een biografie over misschien wel de bekendste alumna van de EUR: Neelie Kroes. In deze EM een exclusieve voor- publicatie. Wetenschap 22 | Rwandese rechters Hoogleraar Rechtssociologie Nick Huls verliet thuisbasis Rotterdam om twee jaar les te geven aan juristen in Rwanda. En verder… 04 Uitvergroot 08 Campus 12 Ongehoord & EDDN 19 Bouwvakker van de maand 20 Interview met voetballer- student Daan Bovenberg 24 Wetenschap kort 25 Lifestyle 28 Personalia & colofon 29 International pages 32 Achterop Laconiek Bij RSM doen ze het al jaren. De faculteit ESHCC is ook om, en de economen hebben juist besloten om het níet te doen: Engels als voertaal van de faculteitsraadsvergaderingen. Voor beide keuzes valt wat te zeggen: waarom zou je bij een Nederlandse instelling de me- dezeggenschap in een andere taal doen dan de eigen taal? Dat gebeurt ook niet bij een ge- meenteraad, waar niet-Nederlandstaligen zich ook voor verkiesbaar kunnen stellen. En dan hebben we het nog niet over de praktische bezwaren die een overstap naar het Engels op- levert: bergen vertaalwerk en gebrekkige discussies. Aan de andere kant kun je zeggen dat een instelling als de Erasmus Universiteit, die ambi- eert een internationale organisatie te zijn - en dat in de praktijk met een groeiend aantal buitenlandse studenten en medewerkers ook steeds meer is - de consequenties moet aan- vaarden van die ambitie. Tot nu toe neemt de universiteit een erg laconieke houding aan in deze kwestie. Faculteiten kunnen het zelf bepalen, en gaan pas tot actie over als er zich daadwerkelijk een niet-Nederlandstalig faculteitsraadslid aandient. Het wachten is op het eerste niet-Nederlandstalige lid van de Universiteitsraad. Welke rou- te kiest het centrale medezeggenschapsorgaan van deze universiteit dan? Het lijkt mij goed als de raad zich daarover uitspreekt, al was het maar omdat dan de niet-Nederlands- talige medewerkers en studenten die een lidmaatschap van de raad ambiëren, weten waar ze aan toe zijn. Wieneke Gunneweg Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online gunneweg@em.eur.nl UITVERGROOT 6 oktober 2011 | 05 SPARTELEN BIJ RAGNAR In het kader van de Erasmus Sportweek gaf topwaterpo- loster Daniëlle de Bruijn – in het oranje shirt op de achtergrond – op 20 september een training in het Van Maanenbad. Die was bedoeld om studenten te laten proeven van de sport, maar het waren vooral leden van studen- tenzwemvereniging Ragnar die meededen. De Bruijn scoorde zeven van de negen doelpunten tijdens de gewonnen waterpo- lofinale tegen de VS op de Olympische Spelen in Peking. LJ (foto: Levien Willemse) INHOUD DE KWESTIE 6 oktober 2011 | 06 Legt dit kabinet meer verantwoordelijkheid bij de burger? “Dat is noodzakelijk. Er is geen efficiënte- re fondsenwerver dan de blauwe brief van de belas- tingdienst, maar dit kabinet vindt dat niet meer le- gitiem voor een aantal gebieden. Ze zegt: als u het belangrijk vindt, moet u daar zelf maar voor zor- gen. Dat zie je bij kunst en cultuur, ontwikkelings- samenwerking en de publieke omroep. En sportver- enigingen krijgen er ook last van.” Ook in de zorg moeten vrijwilligers aan de bak van dit kabinet. “Daar is iets anders aan de hand. Drie dingen: we kunnen het niet meer betalen met z’n allen, er willen te weinig mensen in de zorg aan de slag en er is een cultuur ontstaan waarin men aanspraak maakt op elke regeling die er is. Neder- land heeft de lat hoog gelegd wat zorg betreft. Als we daaraan willen blijven voldoen, moet iedereen zijn schouders eronder zetten.” We moeten onze ouders in huis nemen als ze hulpbehoevend worden? “Dit kabinet zegt in eer- ste instantie: mensen moeten zelfredzamer zijn. Dus ja, zoveel mogelijk zelf je ouders verzorgen. Maar tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op vrijwil- ligers, zodat je moeder een dagje op stap kan met De Zonnebloem. Dit samen moet ertoe leiden dat de zorgvraag iets minder groot wordt.” Helpt het? “De problemen in de zorg komen door de vergrijzing, niet door een gebrek aan vrijwilli- gers. Er zijn vier tot vijf miljoen mensen die vrijwil- ligerswerk doen in Nederland. Gezamenlijk produ- ceren ze vijfhonderdduizend volledige banen. Dat is briljant hoog: tussen de 5 en 7 procent van het be- roepsmatig werk. Stel dat we dat weten te verdub- belen, dan nog zit je op een fractie van wat je nodig hebt, ook omdat de meeste vrijwilligers in de sport werken. Ter vergelijking: er zijn in Nederland bijna 1.4 miljoen banen in zorg en welzijn.” Mantelzorgers moeten wel. “Er is een groot ver- schil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk. Vrij- willigerswerk is onverplicht, onbetaald, georgani- seerd en vindt plaats buiten je eigen huishouden. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, omdat het in je eigen omgeving gebeurt. En – hierdoor komen de meeste mantelzorgers in de problemen - het is een verplichting. Het is geen vrije keuze.” Denkt u dat we het extra werk aankunnen? “Dat gaan we zien. Er wordt altijd wel erg makke- lijk geroepen dat je teveel van mensen eist. De klas- sieke tijdrovende klussen - je moeder heen en weer rijden omdat ze geen rijbewijs heeft, omdat ze staar heeft, of omdat ze niet meer kan lopen - zijn aan het verdwijnen. Moeder heeft tegenwoordig een rijbe- wijs, staar kunnen we verhelpen en voor de mobili- teit kun je een scootmobiel aanschaffen. Wat wel een probleem is, is dat we daarvoor heel zware mantelzorg terugkrijgen, door Alzheimer en Parkinson. Laten we hopen dat we ook dit traject korter kunnen krijgen, door mensen langer gezond te houden. De vraag is: wat mag je vragen van iemand zonder speciale skills? En wanneer moet je gaan compense- ren met geld? En dan nog: ze kunnen jou en mij waarschijnlijk zoveel bieden als ze willen, omgaan met Alzheimerpatiënten blijft zwaar. Competenties en geld staan daarin los van elkaar.” Zijn er functies die niet aan vrijwilligers overgela- ten moeten worden? “Of iemand betaald wordt, vind ik niet relevant. Het gaat erom of iemand ge- kwalificeerd is. Een taxichauffeur zonder rijbewijs De betrokken burger moet taken van de overheid overne- men. Maar hebben we daar- voor wel genoeg vrijwilligers en mantelzorgers? Lucas Meijs, hoogleraar ‘vrijwilligerswerk’: “Iedereen moet zijn schouders eronder zetten.” tekst Geert Maarse fotografie Michelle Muus Lucas Meijs (1963) is bij- zonder hoogleraar Volun- teering, Civil Society and Businesses aan de Rotter- dam School of Manage- ment (RSM) en bijzonder hoogleraar Strategic Phi- lanthropy bij het Erasmus Centre for Strategic Philan- thropy. Hij doet onderzoek naar management en be- leid bij vrijwilligersorgani- saties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de civil society. Vrijwilligers gezocht 6 oktober 2011 | 07DE KWESTIE ren, zie ik wel zitten. Die sjeest heen en weer, drinkt koffie en maakt er met een kleine kilometervergoe- ding een leuke dag van.” Functioneert een vrijwilliger net zo goed als een beroepskracht? “Dat is lastig te zeggen, ook om- dat ze vaak iets anders doen. Er zijn kleine verschil- len. De vrijwillige brandweer en de beroepsbrand- weer zijn even professioneel, maar de vrijwilligers hebben misschien een iets langere aanrijtijd.” Een ander probleem: met iemand die maar een dagdeel per week inzetbaar is, ben je toch veel tijd kwijt met contact onderhouden, trainen en plannen. “Je kunt die minimaliseren door te zorgen dat het gaat om plug&play functies. Dat mensen aan de slag kunnen met wat ze in huis hebben.” Er zou veel meer uit vrijwilligers gehaald kunnen worden dan nu gebeurt. “Veel meer, dat denk ik niet. Nu doet ongeveer veertig procent van de vol- wassenen vrijwilligerswerk. Per week gemiddeld een uur of vier. Met acties als ‘NL doet’ kun je dat percentage flink opkrikken, tot zo’n zestig, zeventig procent. Maar dat zijn mensen die een paar keer per jaar een straatspeelmiddag of een natuurwerkweek- end houden. Hartstikke leuk, maar het zijn wat uren betreft niet de grote klappers.” Hoe doet Nederland het in vergelijking met de VS? “Amerika doet het iets beter, dan volgt Neder- land, Engeland, Zweden, Noorwegen. Maar het is moeilijk te vergelijken, omdat vrijwilligerswerk overal anders gedefinieerd wordt. Is bloed geven vrijwilligerswerk? In India wel, daar is het zelfs de ultieme vorm.” Treft dit kabinet de goede voorziening om vrijwil- ligerswerk te stimuleren? “Het mag best een tandje omhoog als het gaat om de ondersteuning. Het is erg geldgedreven om in de kunst de btw te verhogen en tegelijkertijd de subsidie te schrappen. De Amerikaanse manier is: non-profitorganisaties kunnen nergens op rekenen vanuit de overheid, maar ze hoeven ook niets te betalen.” Hoe werf je meer vrijwilligers? “Vier uur per week kan in principe iedereen wel vrijmaken. Maar het probleem is dat je het in je agenda moet inpassen. ‘Nederland Cares’ laat zien hoe dat kan. In plaats van iedere woensdagmiddag standaard naar het be- jaardentehuis te gaan om te helpen, plan je als drukke, werkende burger online een paar dagdelen in. Een universiteit zou de zaterdag tentamenvrij kunnen houden, omdat veel mensen dan actief zijn voor hun sportclub. Daarnaast zie je allerlei combi- natiedingen ontstaan: vrijwilligerswerk tijdens je vakantie, tijdens een date.” Volgens staatssecretaris Marlies Veldhuijzen (van VWS) van Zanten moet je vrijwilligerswerk niet als een extra last zien, maar als een verlichting van je andere bezigheden. “Vrijwilligerswerk geeft ontzettend veel energie. Ik heb mensen geïn- terviewd die in een hospice werkten en die hadden het letterlijk over ‘fluitend naar huis’. Wat ze over- eind hield, was dat ze na elk sterfgeval de keuze hadden om weg te gaan.” ‘Met dubbel zoveel vrijwilligers zijn de problemen in de zorg nog niet weg’ lijkt me een groot probleem, ook als de meter loopt. Maar een ouder met rijbewijs die onbetaald een aantal kinderen naar het zwembad brengt: prima.” Minister Ivo Opstelten wil het aantal vrijwillige politieagenten het komende jaar verdubbelen. “Opstelten heeft het over twee totaal verschillende functies: vrijwillige politieagenten, die in feite het- zelfde doen als normale agenten en daar ook voor opgeleid worden, en zogenaamde volontairs, die pakjes wegbrengen of administratief werk verrich- ten. Die vrijwillige politie zie ik niet echt groeien, omdat het zulk zwaar werk is. Maar een gepensio- neerde man die van Venlo naar het Nederlands Fo- rensisch Instituut in Rijswijk rijdt om iets af te leve- Ton van der Pijl, directeur Algemene Bestuursdienst, aan de slag bij kinderboerderij De Oedenstee in Rotterdam- Hoogvliet. Om maatschappelijke activiteiten van mede- werkers en studenten te stimuleren, biedt de EUR de mo- gelijkheid om in ‘de tijd van de baas’ vrijwilligerswerk te doen via stichting WorkMate. www.eur.nl/workmate BANDEN AANHALEN ONDERWIJS Nieuwe koers ESL succesvol De slagingspercentages van eerstejaars rech- tenstudenten zijn vorig studiejaar hard geste- gen. De nieuwe koers die de Erasmus School of Law inzet, lijkt dus effect te hebben. Van de eerstejaarsstudenten rechtsgeleerdheid – veruit de grootste groep binnen de faculteit – haalde 42 procent in één jaar alle 60 studiepunten en de taaltoets; vorig jaar was dit slechts ruim een kwart van de eerstejaars. Bij Criminologie stijgen de per- centages van 37 naar 55 procent, bij fiscaal recht zelfs van 14 naar 40 procent. De goede resultaten keren ook terug in de cijfers van het bindend studieadvies. Iets minder dan een derde is na jaar één weggestuurd, terwijl dat eerder rond de 40 procent lag. De definitieve cijfers kunnen nog beter uitvallen, omdat sommige studenten hun ne- gatieve bsa-advies nog aanvechten. Volgens onderwijsdecaan Suzan Stoter is de verbe- tering vooral te danken aan de gestroomlijnde groe- pen. Dat betekent dat vwo’ers samen onderwijs hebben gevolgd, net als hbo’ers en studenten die el- ders hebben gestudeerd maar hun bsa niet hebben gehaald. Idee hierachter: studenten met dezelfde voorkennis studeren beter samen, en trekken zich aan elkaar op. Een andere maatregel die in september 2010 werd ingevoerd was het aantal herkansingen van tenta- mens, dat terugging van drie naar twee. Tegelijker- tijd werd compensatoir toetsen in beperkte vorm in- gevoerd: studenten mochten maximaal twee vijven compenseren met twee zevens, mits ze in totaal 60 studiepunten haalden in één jaar. Decaan Maarten Kroeze denkt dat ook het invoeren van de Dean’s list en Dean’s group effect heeft ge- had. De student, of groep die bovengemiddeld pres- teerde kreeg een speciale vermelding op de ESL- website en werd aan het eind van het jaar beloond met een Bachelor 1-certificaat, en de beste twee groepen kregen een dinerbon. Bovendien heeft de externe druk (o.a. de langstu- deerboete) meegespeeld, aldus Kroeze. Hij verwacht dat de positieve lijn zich zal voortzetten, omdat meer studenten zonder achterstand het tweede jaar in- gaan. Bovendien wil de faculteit ook een Dean’s list invoeren in B2 als extra motivatie om ook het twee- de jaar soepel te doorlopen. LJ is de overhead van universiteiten, en geen 25 procent zoals werd aangenomen. De afgelopen jaren zijn er meer pr-medewerkers en managers bijgekomen dan wetenschappers en docenten, aldus de actiegroep Promovendus.org op basis van cijfers over het personeel van Nederlandse universiteiten. GM CAMPUS 6 oktober 2011 | 08 ESL belt alumni Een belteam van 45 studenten van Erasmus School of Law (ESL) belt sinds 19 september vier weken lang met rechtenalumni. Doel is: de band met de EUR te versterken. De fa- culteit is de eerste op de universiteit die het zo aanpakt. Elke werkdag tussen zes en half tien ’s avonds en zaterdag overdag, bellen twintig studenten met alumni. Door dit persoonlijke contact verkent de rechtenfaculteit de betrokkenheid van alumni bij hun alma mater. En, concreet, of ze de faculteit financieel willen steunen, of zin hebben om onbezoldigd tutor te worden in het kleinschalige onderwijs dat volgend studiejaar begint. Voor dit ‘case based learning’ zoekt de ESL veel tutoren, die het liefst meerdere groepjes van tien eer- stejaarsstudenten onder hun hoede willen nemen. Na ruim anderhalve week bellen vindt Hanz Zwart, manager development van ESL, dat het pri- ma gaat, want 85 procent van de alumni staat open voor het gesprek van ongeveer een kwartier. Zwart streeft naar 2500 van dit soort geslaagde gesprekken. Een op de vijf alumni wil uiteinde- lijk wel iets voor de faculteit doen. Na een positief gesprek schrijven de rechtenstudenten een an- sichtkaart met een foto van het hele belteam. “Met een handgeschreven kaart willen we de alumni ook onze betrokkenheid tonen”, vertelt Zwart. De belstudenten zijn vooraf geselecteerd en getraind, want tijdens het telefoongesprek zijn zij de ambassadeur van ESL. Belangrijk was dat de studenten vier aaneengesloten weken beschikbaar waren - ze doen elk vier shifts per week. Ook moesten ze gemotiveerd zijn en ‘goed overkomen’ aan de telefoon. LJ (foto: LW) Rechtenstudent belt met alumni CIJFER31% 24 februari 2011 | 07 Veel meer diploma’s bij RSM De Rotterdam School of Management (RSM) rijkt dit jaar veel meer diploma’s uit dan voorgaande jaren. Afgelopen september deden 565 masterstudenten examen: honderd meer dan in 2010. Ook het aantal afstuderende bachelorstuden- ten steeg bij bedrijfskunde fors: van 300 naar 400. IBA, de internationale variant, bleef nagenoeg gelijk. Ook andere faculteiten moeten alle zei- len bijzetten om de toename te kunnen bijbenen. Honderden studenten extra le- vert niet alleen extra werklast voor do- centen op, maar ook een toename van administratieve handelingen. “We moe- ten overwerken om alle bullen op tijd te kunnen uitprinten”, zegt Peter Lange- rak, hoofd van de studentenadministra- tie. Over de reden van de toename dur- ven de faculteiten nog niets te zeggen, maar er wordt gespeculeerd dat er een verband zou zijn met de langstudeerboe- te, die vanaf volgend jaar uitgedeeld gaat worden. WG F-raad ESHCC wel Engelstalig De faculteitsraad van de Erasmus School of History, Culture and Commu- nication gaat voortaan in het Engels ver- gaderen, door de komst van Amerikaan Jacob Groshek in de raad. Bovendien, zo zegt voorzitter Pauwke Berkers, werd het met het groeiend aantal buitenlandse studenten en medewerkers ook tijd om aan een overgang naar Engelstalige communicatie te gaan werken in de me- dezeggenschap. Eerder dit collegejaar besloot de Erasmus School of Economics juist niet over te stappen op de voertaal Engels in de faculteitsraad. Het buiten- landse studentraadslid heeft een cursus Nederlands gevolgd om mee te kunnen doen. De medezeggenschap op de Rot- terdam School of Management (RSM) is al enkele jaren volledig Engelstalig, in woord en geschrift. WG KORTAF CAMPUS 6 oktober 2011 | 09 Held voor geld 57 mensen ‘seilden ab’ van de Euromast op dinsdag 27 september, om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte Guillain- Barré Syndroom. Zeven teams van het Erasmus MC deden mee, waaronder Pieter van Doorn, neuroloog aan de medische faculteit, en ze haalden samen 15.000 euro op, aldus het Prinses Beatrixfonds dat de actie organiseerde. Dit geld gaat rechtstreeks naar het onderzoek van het Erasmus MC. WG (foto: RvdH) Het grootste deel van de vwo- eindexamenkandidaten heeft geen idee wat de langstudeer- regeling is. Meer dan de helft heeft er nog nooit van gehoord. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Risbo, van de EUR. Slechts een derde van de geïnterviewde scholieren is vaag bekend met de regeling. Minder dan een vijfde weet ook daadwerkelijk wat de regeling inhoudt. Voor het onderzoek zijn ruim honderd Rotterdamse 6-vwo- leerlingen geïnterviewd. De ge- sprekken vonden plaats in mei, toen staatssecretaris Halbe Zijl- stra met zijn plannen veelvuldig in het nieuws was en de kritiek van studentengroeperingen en universiteiten breed uitgemeten werd. Als de scholieren wél bekend zijn met de langstudeerboete, voorziet het grootste deel geen problemen. Bijna driekwart heeft al voor een studie gekozen, en daarvan geeft 85 procent aan niet van keuze te veranderen. Bij de twijfelaars ligt dat per- centage iets lager en zeggen drie op de vijf geïnterviewden dat de langstudeerboete geen rol speelt bij de studiekeuze. Er is opvallend weinig protest, zelfs bij de zwevende kiezers. “Ik moet zeggen dat ik het er eigenlijk wel mee eens ben dat deze regeling er komt”, zegt een jongen die nog niet weet wat hij wil gaan studeren, tegen de onderzoekers. “Het klinkt mis- schien gek voor een aanstaande student, maar […] daar moet gewoon een beetje druk op gezet worden. Je moet er niet zomaar even twee jaar te lang over kun- nen doen.” Respondenten die naar eigen zeggen wel beïnvloed worden door de regeling, geven aan beter na te denken over hun keuze, maken zich zorgen over switchmogelijkheden en denken harder te moeten studeren. Ook verwachten ze eerder te kiezen voor een makkelijke studie en minder nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. WG Langstudeerboete onbekend bij studiekiezers AANKOMENDE STUDENTEN heeft hard gewerkt, want ze is erg gedreven, maar ze is niet anders gewend: in Korea wordt het van je verwacht. Vitnarae kwam in 2007 voor het eerst naar Nederland om een jaar in Leiden te studeren tijdens haar studie Nederlandkunde in Seoul. De meeste Koreanen hoorden voor het eerst van Nederland in 2002 toen Guus Hiddink als voetbal- trainer de status van een soort god bereikte. Vitnarae’s interesse voor ons land werd al eerder gewekt door haar vader, die theologie had gestudeerd en over Abraham Kuy- per vertelde. Ze wist dat er veel contacten tussen Korea en Neder- land zijn, en het leek haar nuttig om een ‘niche-taal’ als Nederlands te leren. Vitnarae was jarenlang actief bij een Koreaanse NGO, die tot doel heeft de waarde van land in Zuid- Korea eerlijker te verdelen; nu is een groot deel van waardevol land in handen van een klein percenta- ge mensen, legt ze uit. Bij die NGO hoorde ze over de masters bij het IHS. Ze was één van de paar gelukkigen die jaarlijks een beurs van de Koreaanse regering krijgen om in het buitenland te studeren. Ook voor haar komende promotie- onderzoek naar landontwikke- lingsprojecten aan de universiteit van Delft, ontving ze een beurs – van de Koreaanse en Nederlandse overheid. Bijzonder, want normaal gesproken moet je in Korea vele duizenden euro’s per jaar neertel- len als je wilt promoveren. Haar kennis van het Nederlands komt bij het onderzoek goed van pas, want ze zal Nederlandse rappor- ten door moeten nemen. Na die vier jaar wordt het, denkt ze, wel weer tijd om terug te gaan naar haar land. TL Kennis van het Nederlands komt van pas CAMPUS 6 oktober 2011 | 10 Vitnarae Kang (1987) heeft net haar masterdiploma land manage- ment behaald aan het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), aan de EUR. Vol- gens de opleiding is ze een van de beste studenten die ze de afgelopen jaren hebben gehad. De Zuid-Ko- reaanse reageert verbaasd. Ja, ze Vitnarae Kang Studentenpanel heeft effect De regel dat studenten het laatste kwartier niet meer mogen weglopen uit de tentamenzaal, is be- paald door het studentenpanel van het ssc On- derwijs, Onderzoek en Studentzaken (SSC OO&S). Het panel - opgericht in april 2009 – heeft zijn nut bewezen en daarom komt er ook een internationaal studentenpanel. Als SSC OO&S iets wil veranderen in de dien- sten, wordt dat eerst voorgelegd aan het panel. ‘Kunnen we studenten via e-mail laten weten dat zij zich ieder jaar opnieuw moeten inschrijven?’, vroeg Lillian Jillissen, directeur OO&S en voor- zitter van het panel, zich bijvoorbeeld af. ‘Niet doen’, adviseerde het panel, want een mailtje ver- dwijnt gauw naar de achtergrond en wordt ver- geten. ‘Beter is het om een brief te sturen’, zei het panel en dit advies nam Jillissen ter harte. Het panel bestaat uit maximaal vijftien studen- ten en komt zes keer per jaar bij elkaar. De leden kunnen zelf ook punten aandragen. Die onderwerpen variëren van ‘het is hinderlijk dat surveillanten praten tijdens een tentamen’ tot ‘waarom heeft de examencommissie geen mail- adres’? Het ene punt pakt OO&S wel op, maar als het gaat om een facultaire aangelegenheid, sturen ze de punten door naar de betreffende fa- culteit. Om ook de dienstverlening voor internationals te verbeteren, start SSC OO&S aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een internationaal stu- dentenpanel. LJ Studenten van ESHCC en FSW kunnen zich nog aanmelden voor het panel, via Ottelien Rikhof, rikhof@oos.eur.nl Deeltijdstudent onder druk Ook deeltijdstudenten moeten straks de langstudeerboete gaan betalen, zegt staatsse- cretaris Halbe Zijlstra. “Uiterst onrechtvaardig”, zegt Patrick Delaere, die als opleidingsdirecteur verantwoordelijk is voor de deeltijdstudie filosofie. “Er staat zes jaar voor de bachelor en doorgaans studeert men no- minaal. De deeltijder is goed gemotiveerd en dito georganiseerd. Waarom moet die opdraaien voor mogelijk calculerend gedrag van de reguliere student?” In zijn wet op het verhoogde collegegeld voor langstudeerders wil Zijlstra geen uitzondering maken voor deeltijdstudenten, omdat er dan een sluiproute zou ontstaan: reguliere studenten zou- den zich als deeltijder kunnen inschrijven om de boete te ontduiken. Maar dat betekent dat een deeltijdbachelorpro- gramma, dat soms wel twee keer zo lang duurt als het reguliere traject van drie jaar, drie- tot zesduizend euro aan boetes oplevert. Dat bedrag komt bovenop de drie jaar extra collegegeld. En dan heeft de deeltijdstudent ook nog eens geen recht op studiefinanciering. De vrees is dat het aantal deeltijdinschrijvingen opdroogt als er geen actie ondernomen wordt. Suzan Stoter, opleidingsdirecteur aan de Eras- mus School of Law, die samen met de Faculteit Wijsbegeerte de enige aan de Erasmus Universi- teit is die bacheloropleidingen in deeltijd aan- biedt, zegt bezig te zijn met een herziening van de programma’s criminologie, fiscaal recht en rechtsgeleerdheid. Het moet straks mogelijk zijn om in vier jaar een deeltijdbachelor in de wacht te slepen. Bij filosofie zijn ze niet van zins om de deeltijd- studie te verkorten. Volgens Delaere is het moge- lijk dat studenten zich, mochten ze in tijdnood komen, als cursist inschrijven, om aan het einde van de rit als deeltijder af te studeren. Dat komt nu ook voor. “Soms treden er veranderingen op in de privé- of werksfeer van de deeltijder en moet de betreffende student even gas terugne- men.” Voor de masters is de langstudeerboete een min- der groot probleem. Die duren in deeltijd door- gaans ook twee keer zo lang, maar omdat een jaar uitloop is toegestaan, komt een nominale student hier niet in de knel. GM/HOP ONDERWIJS TALENT AAN DE EUR POLITIEK Jamie Romeo, derdejaars psychologie, bedrijfskunde en geneeskunde, en me- deorganisator van het lustrum ‘tien jaar psychologie’. De Rotterdamse psychologieopleiding bestaat tien jaar en wordt al jaren verkozen tot de beste van Nederland. Terecht? “Ik heb natuurlijk geen andere psychologieop- leidingen getest. Maar Rotterdam onderscheidt zich met het probleemgestuurd onderwijs. De kleinschaligheid daarvan dwingt je om bij de les te blijven.” Is het niet ontzettend schools? “Een beetje. Maar ik denk dat veel studenten daar voordeel bij hebben. Je moet aanwezig zijn, de literatuur gelezen hebben en er zijn veel contacturen. Zelfstandigheid is leuk, maar een groot deel van de studenten kan daar niet mee omgaan.” Er wordt gezegd dat psychologiestu- denten zelf psychische problemen hebben, net zoals brandweermannen vaak pyromaan zouden zijn. Klopt dat? “Problemen niet, maar ik denk wel dat veel studenten psychologie gaan studeren, omdat ze zichzelf en anderen beter willen leren begrijpen. Ik wel in ieder geval. Waarom worden mensen boos? Waarom worstel je met bepaalde gevoe- lens? Ik zocht duidelijkheid.” Tijdens het lustrumcongres worden de hele dag workshops en lezingen gegeven. Naar welke spreker kijk je uit? “Ik vind het heel leuk dat geluksprofessor Ruut Veenhoven komt. Filosoof Hans Gerding gaat de workshop ‘parapsychologie: feit of fictie’ geven, waarbij hij ingaat op fenomenen als tv-helder- ziende Derek Ogilvie. En illusionist Richard Sto- ker, een van de beste mentalisten van Nederland, sluit de dag af. Dat wordt erg leuk.” GM Het lustrum ter ere van tien jaar psychologie in Rotterdam vindt plaats op vrijdag 14 oktober van 10.00 – 17.00 uur en wordt ’s nachts afgesloten met een feest in De Beurs. Combitickets (€ 12,50) zijn te koop bij de stand in het T-gebouw. Een kamermeerderheid is tegen een fusie van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotter- dam. Dat meldde RTL-nieuws vorige week. Een mega-universiteit van 55 duizend studenten is volgens de PvdA, GroenLinks, de SP en de PVV geen goed idee. Ook regeringspartij CDA plaatst volgens RTL grote vraagtekens bij de fusieplannen. De Tweede Kamer vergaderde vorige week over de strategi- sche agenda van staatssecre- taris Zijlstra, waarin hij onder meer pleit voor meer samen- werking en een heldere profile- ring van instellingen. De Zuid-Hollandse universi- teiten onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een ver- gaande samenwerking en slui- ten een fusie daarbij niet uit. Een van de redenen is dat ze zich in de kijker willen spelen bij internationale (lees: vooral Aziatische) studenten. Geza- menlijk zouden de instellingen bovendien meer aanspraak kunnen maken op onderzoeks- middelen (geld). Het is een ontwikkeling die veel weerstand oproept, niet in de laatste plaats omdat schaal- vergroting bij hogeschool Inholland de afgelopen jaren tot grote problemen leidde. “Grootheidswaan van bestuur- ders”, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. GM Kamermeerderheid is tegen fusie POLITIEK CAMPUS 6 oktober 2011 | 11 Mannen uit Iran en Oezbekistan, van wie ik nog nooit had gehoord, reden als bezetenen de berg op Bedrijfskunde- en economiestudent Arian Oosthoek (22) werd met een 31e plaats de beste Nederlander in wielerronde Tour of China. DE QUOTE EUR-mail ge-phished Ten minste vijf medewerkers en vijf studenten zijn afgelopen week slachtoffer geworden van phishing, een vorm van internetfraude, via hun EUR-mail. lees meer op www.erasmusmagazine.nl VVD gunt hbo’er geen wo-titel Dat hbo’ers en academici straks na hun afstuderen dezelfde titel mogen voeren, is een ‘onverdiend cadeautje’ voor het hbo. lees meer op www.erasmusmagazine.nl Student-ondernemers willen regeling Een groep jonge ondernemers hekelt de aanwezig- heidsplicht op universiteiten. Ze waarschuwen dat ondernemerschap onder studenten wordt ontmoe- digd in plaats van gestimuleerd. lees meer op www.erasmusmagazine.nl Scan deze qr-code en surf meteen met je smartphone naar EM.Online! lees meer op www.erasmusmagazine.nl ONDERTUSSEN OP EM ONLINE INHOUD 6 oktober 2011 | 12ONGEHOORD (ON)GEHOORD (On)gehoord is de brie- ven- en opinierubriek van Erasmus Magazine. De pagina’s staan open voor iedereen die wil reageren op de inhoud van Erasmus Magazine of een opiniebijdrage wil schrijven over zaken die de Erasmus Univer- siteit in de meest brede zin, of het hoger onder- wijs in het algemeen betreffen. Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd. Inzen- ders dienen hun naam, adres en telefoonnum- mer of e-mailadres bij de redactie bekend te maken. De redactie be- houdt zich het recht voor stukken in te kor- ten, dan wel (in over- leg) aan te passen. Wilt u reageren, stuur uw bijdragen dan naar opinie@em.eur.nl > Econoom bedankt schoonmaker Normaal hebben we een hekel aan goed nieuws. Journalisten houden van ellende, dat weet iedereen. Wij leren al op onze opleiding: slecht voor het land = goed voor de krant. Problemen, roddel en achterklap: smullen! Schoothondjes van de socialisten zijn we, en alles wat naar zakelijkheid en marketing riekt branden we het liefst tot op de veters af. Maar nu liepen we iets tegen het lijf waarbij zelfs de meest cynische lieden onder ons het met moeite droog hielden. Van de Erasmus School of Economics nota bene - doorgaans door ons toch als het bolwerk van de duivel gezien. Overal op de campus verschenen in september ineens grote billboards waarop de economen dankjewel zeggen tegen het ondersteunend personeel. De schoonmakers, de beveiligers, de klusjesmannen, de dames van Albron, tja, tegen wie niet eigenlijk, allemaal krijgen ze een hart onder de riem gestoken. Een geweldig stukje profilering van de faculteit – o, sorry, we spugen het zuur weer even uit de bek – een ontroerend stukje oprechte dankbaarheid, bedoelen we natuurlijk. > Albron gooit prijzen omhoog De huiscateraar van de Erasmus Universiteit heeft in de zomer de prijzen van een groot aantal producten wéér verhoogd. Het simpel- ste harde broodje, een af- bakpistoletje, kost nu 85 cent. En een cupje eiersala- de doet tegenwoordig 1,60 - ÉÉN EURO EN ZESTIG CENT, dames en heren! En naar de koers van Vifit heb- ben we niet eens durven kijken, maar het zou ons niet verwonderen als die door het dak is gegaan. Wie voor minder van 5 euro een broodje en een bekertje melk wil inslaan moet te- genwoordig van goede hui- ze komen. Bijzonder, hele- maal omdat Albron het af- gelopen jaar al aardig wat kritiek te verduren kreeg, vooral ook over de prijzen. De Universiteitsraad heeft aangegeven er ook dit jaar weer bovenop te zitten. Het goede nieuws is dat het personeel – dat overigens tien cent per uur opslag heeft gekregen – er ook niets van snapt. “Maar dat mag je niet opschrijven, want dan word ik er uitge- gooid.” > Zijlstra-effect Staatssecretaris Zijlstra staat al bekend als de grote ‘boeman’ die het hoger onderwijs weinig goeds brengt: de langstudeerboete, geen stufi meer in je master en peperdure tweede studies. Nu lijkt het zelfs dat hij het indirect ook heeft gemunt op de kleine kunst- en cultuuropleidingen. Als het aan Zijlstra ligt, kan het orkest in de Achterhoek straks geen nieuwe instrumenten kopen en wordt een museumbezoek weer een eliteaangelegenheid. Welke student haalt het dan nog in z’n hoofd om een kunst- en cultuurstudie te volgen als de kans op een baan miniem wordt? De duistere voortekenen worden langzaam helder in Rotterdam: Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) aan de faculteit ESHCC zag het aantal eerstejaars flink krimpen. ‘Het Zijlstra-effect’, wordt er zachtjes, doch schertsend gefluisterd in de wandelgangen van de faculteit. GM/WG > Domme student Domme, domme student; sta je daar te hannessen met je fiets in het volle fietsenrek voor het M-gebouw. Weer blijft je stuur hangen achter de handrem van die andere fiets of aan zo’n irritante hippe bak voorop. Terwijl achter het splinternieuwe V-gebouw (met die gekleurde streepjes) rij- en lege fietsenrekken staan! Dus, effe omlopen voortaan. Scheelt weer een fietswielklem en een boete. (met dank aan Frans Kurvers, EFB). VAN DER SCHOT EDDN >EN DAN DIT NOG... …voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. Tips? redactie@em.eur.nl INHOUD INHOUDONGEHOORD 6 oktober 2011 | 13 Binnenstebuiten Volgens de weerman van Financiën dienen we reke- ning te houden met een ‘opstekende storm’. De inter- nationale barometer voorspelt inderdaad weinig goeds, maar ook in Nederland zwelt de turbulentie al geruime tijd aan. Neem bijvoorbeeld de frontale de- pressie die in het grensgebied tussen Agnes Jongerius en Henk van der Kolk ontstond. Nog maar een paar weken geleden vroeg een ernstig actualiteitenmaga- zine zich af of het pensioenakkoord de persoonlijke verhoudingen binnen het FNV had verziekt. Wat een vraag! Dat kon je toch gewoon zien. En wie het niet zag, kreeg het uiteindelijk gewoon te horen. Er was een ‘pensioenbreuk’; FNV Bondgenoten en Abvakabo zegden het vertrouwen in de topvrouw van de vak- centrale op. En wat bepleitte Van der Kolk vervolgens op z’n blog: ‘Een beweging naar één FNV is naar mijn idee de oplossing.’ Klonk dat niet een tikkeltje wrang? Ook bij ons, in de overlegvergadering van het College van Bestuur en de Universiteitsraad, liep het - om zo te zeggen - niet altijd even soepeltjes het afgelopen academische jaar. Daarvoor waren verschillende re- denen. Een loodzware bestuursagenda bijvoorbeeld, met talrijke hoofdpijndossiers. Maar ook een Universiteitsraad met vertegenwoordigers die de voorstellen van het College niet als fait accompli be- schouwden en rigoureus opkwamen voor de belan- gen van wie in hun ogen gedupeerd dreigden te worden. Ook dit jaar bulkt de bestuursagenda weer van mo- gelijke (en waarschijnlijke) hoofdpijndossiers. Tijd om de plooien van weleer glad te strijken is er nauwe- lijks. En toch zijn degelijke, bestuurlijke verhoudingen in ieders belang. Misschien is het tijd voor reculer pour mieux sauter. Daarvoor bestaat een beproefd recept: de arbeidsde- ling eventjes helemaal binnenstebuiten keren. Laat de Raad in de huid kruipen van het College en enkele beleidsvoorstellen uitwerken die zo weldoordacht en gemotiveerd zijn, dat ze nog nauwelijks verdere toe- lichting of argumentatie lijken te vergen. En laat het College vervolgens maar even de plek innemen van de Raad en aantonen dat geen enkel beleidsvoorstel zo goed dichtgetimmerd kan worden, dat er geen na- deel of verbeterpunt aan te stippen valt. Als de beleidsvoorstellen ernstig uitgewerkt en ge- evalueerd worden, kan een dergelijk rollenspel heel wat opleveren. Naast de onvermijdelijke hilariteit en de bijhorende détente, leert men oog te krijgen voor elkaars perspectief. Bestuur en medezeggenschap zijn tegelijk een spel van vraag en antwoord en een spel van geven en nemen. Het werkt pas naar beho- ren als beide partijen dit spel goed beheersen. Zo’n korte speeltijd kan misschien nog net. Tot de bel gaat! Tim de Mey is docent Theoretische Filosofie en zit na- mens de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad TIM DE MEY OPINIE Harde en zachte knip: hard and soft clasp? Voertaal Faculteitsraad Als voormalig lid (2005 t/m 2011) van de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad van de Erasmus School of Economics (ESE) heb ik met belangstelling in EM (EM, 22 septe iriowfya. louboutins en ofertamber 2011) de vier vragen aan en de vier antwoorden van de decaan (van de ESE, red.) gelezen over de voertaal. Ik juich het zonder meer toe dat studenten IBEB hun belangen willen laten behartigen door een lid van de Studentgeleding, maar waarom door een niet-Nederlandstalige student? Er zijn immers genoeg capabele studenten IBEB die het Nederlands wel beheersen. Ik begrijp niet waarom een ver- tegenwoordigend orgaan zou moeten kiezen voor Engels als voertaal. De Erasmus Universiteit is te vergelijken met de Gemeente Rotterdam en met de Université Libre de Bruxelles. Beiden zijn internationaal gericht, kennen ook vertegenwoordi- gende organen, maar zullen niet overstappen op een andere taal dan Nederlands, respectievelijk Frans. Voertaal Gemeenteraad Een Fransman, die geen Nederlands spreekt, kan gekozen worden in de Gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat de Gemeenteraad dan niet zal overstap- pen op de Engelse taal, laat staan op het Frans. Alle stukken zijn in het Nederlands geschreven en moeten dan in het Engels vertaald worden. Zelfs al zou dat financi- eel haalbaar zijn, dan nog is het niet mogelijk om Nederlandse wetgeving ade- quaat in het Engels te vertalen. Een discussie in het Engels over Nederlandse wet- geving heeft dan ook weinig zin. De Fransman in kwestie moet dan een persoon van een partij zoeken om zijn belangen te laten behartigen in de Gemeenteraad. Voertaal Université Libre de Bruxelles In het begin van deze eeuw heb ik een aantal jaren een kleine aanstelling gehad bij een internationaal georiënteerd instituut van de Université Libre de Bruxelles. De voertaal was Engels, maar het werkoverleg was in het Frans omdat er medewer- kers waren die het Engels niet of in onvoldoende mate beheersten. De officiële stukken die in de ‘Conseil’ besproken werden, waren in het Frans, de voertaal was ook Frans. Iemand die geen of onvoldoende Frans sprak liet zich voorlichten en ver- tegenwoordigen door iemand die de taal wel sprak. Problemen met een andere voertaal dan de lokale Er zijn hierboven twee problemen gesignaleerd verbonden aan het gebruik van een andere voertaal dan de lokale. Er zijn mensen die de andere taal onvoldoende be- heersen om op vruchtbare wijze te kunnen discussiëren en begrippen uit de lokale taal hoeven geen equivalent in de andere taal te hebben. Een voorbeeld van het laatste is een (hypothetische) discussie over ‘harde knip’ (een student moet de ba- chelor hebben alvorens tot de master te worden toegelaten) en ‘zachte knip’ (een student die zijn bachelor bijna heeft afgerond wordt toegelaten.) In het Engels be- staan deze begrippen niet en moet er een vertaling worden gevonden. De titel van dit stuk is een typisch voorbeeld van een vertaling in het ’Dunglish’ (Dutch English.) Een vrije vertaling zou kunnen zijn: clasp on the door (de knip zit op de deur naar de master, dus kom je niet binnen zonder bachelor) en door on the clasp (de deur naar de master staat op de knip, dus kun je nog naar binnen.) Juridisch zijn deze vertalingen echter van nul en generlei waarde. Paul de Boer, universitair docent Capaciteitsgroep Econometrie, Erasmus School of Economics. 6 oktober 2011 | 14COVERVERHAAL Je bent Antilliaan of Arubaan, intelligent en je wilt studeren. Dan zit er niet veel anders op dan je eiland achter je te laten, want veel studies zijn op Aruba, Curaçao of Bonaire niet te volgen. Op naar Rotterdam dus, waar het koud en nat is, de mensen stug en de heimwee dichtbij. tekst Martine Zeijlstra fotografie Levien Willemse Voor studie weg uit het tropisch paradijs L yanne Dap (19), eerstejaars psychologie, was erg opgelucht toen ze in augustus op Schiphol landde. Niet omdat ze het zo fijn vond om haar eiland Curaçao te verlaten; ze was blij het vliegtuig uit te kunnen. Sommige medepassagiers vertrokken net als Dap naar Nederland om te studeren, en die waren steeds aan het huilen. “Wanneer de een stopte, begon weer iemand anders. Het was erg confronterend omdat je weet dat je voorlopig niet terugkunt naar je eiland. Ik was doodop toen ik in Rotterdam aankwam.” Veel Antillianen zijn al wel eens in Nederland geweest wanneer ze hier komen om te studeren. Tijdens vakantie, of op familiebezoek. Wie echter na de middelbare school wil studeren, heeft weinig meer keuze dan het eiland voor langere tijd te ver- laten. Veel hogere opleidingen zijn er namelijk niet. In tegenstelling tot veel internationale studenten komen Antilliaanse en Arubaanse studenten dus min of meer gedwongen naar Nederland. Adamiris Asciano Palomares (25) stelde haar komst zo lang mogelijk uit. Zij begon vorig jaar aan haar premaster accountancy aan de EUR. Op Aruba volgde ze eerst een mbo-opleiding en daarna de hbo-opleiding accountancy. “Vanaf het mbo wist ik al dat ik wilde gaan studeren op de Erasmus Uni- versiteit. Maar ik wilde zo lang mogelijk op Aruba blijven. Ik heb twee jongere zusjes. De jongste is nu vijftien. Ze vonden het heel erg dat ik wegging, maar ze hebben vier jaar de tijd gehad om eraan te wennen.” De Antilliaanse studenten kozen bewust voor Rotterdam. Een studie in Nederland ligt door de studiefinanciering het meest voor de hand. “En in Rotterdam kun je het beste accountancy studeren”, zegt Palomares. Wennen Toch is het lastig om te wennen in de havenstad. Neem iets simpels als een koelkast. Palomares’ mond viel nog net niet open toen ze het gedeelde exemplaar in haar studentenhuis zag. “Wat moest ik met één plankje voor mezelf? Dat is toch nooit genoeg?” Ook aan het weer moest ze erg wennen: het is hier in Nederland koud en nat. “Op Aruba blijf je bin- nen als het regent vanwege overstromingsgevaar. Hier gaat alles gewoon door. Ik heb een hele uit- rusting bij me wanneer ik de deur uitga: paraplu, Het is ook leuk hier in Rotterdam: > Lyanne Dap vindt het vele water rond Rotterdam geweldig. Ze woont aan de Coolhaven en geniet van haar uitzicht, de levendigheid op het water, de boten, de mensen die ze langs ziet komen en de lichten ’s avonds. Nog iets leuks: Ze is op het NOS Journaal geweest, waarna mensen haar aanspraken en haar welkom heetten in Rotterdam. Dat had ze nooit verwacht en het maakt dat ze zich ook enorm welkom voelt. > Adamiris Palemares is onder de indruk van de Rotterdamse buitenkunst. Aan de hoge gebouwen moest ze wennen, maar nu vindt ze die ook heel bijzonder. > Alletwee vinden ze het prettig dat er veel mensen van verschillende culturen rondlopen in de stad. Het maakt dat ze makkelijker opgaan in de rest van de Rotterdamse samenleving. 6 oktober 2011 | 15COVERVERHAAL Lyanne Dap: “Iemand vertelde dat mensen hier tijdens de winter allemaal naar beneden kijken. Omdat ze dan wat depressief zijn.” Adamiris Asciano Palomares: “Veel Nederlanders articuleren niet. Dan moet ik wel drie keer ‘wat zeg je’ zeggen.” sweaters, jassen.” Dat geldt ook voor Dap. “Ik kijk elke dag op weer.nl, maar dat helpt niet altijd want het weer is hier zo wisselvallig.” Naar de winter kijkt ze dan ook niet echt uit. “Ie- mand vertelde dat mensen hier tijdens de winter al- lemaal naar beneden kijken. Omdat ze dan wat de- pressief zijn. Ik weet niet goed of dat nu een grapje was of echt gemeend.” Palomares had als masterinstromer moeite om haar draai te vinden op de universiteit. “Studenten doen alles in groepjes, omdat ze elkaar al langer kennen. Je komt er lastig tussen”, merkt ze. Boven- dien is alles onpersoonlijker. “Hier heb ik tijdens hoorcolleges met honderden mensen les en is het ieder voor zich. Op Aruba waren dat niet meer dan dertig mensen en kende ik iedereen. De docent wist waartoe ik in staat was.” Wat ze wel fijn vindt: het mailcontact met docenten. Als ze een vraag heeft kan ze die mailen, en ze hoeft niet lang te wachten op antwoord. Om hulp vragen, dat heeft ze het afgelopen jaar wel moeten leren. Palomares is trots op zichzelf dat ze mondiger is geworden. “Maar aan medestudenten vraag ik niets, straks denken ze dat ik dom ben. En gelukkig zijn er collegedictaten. Aantekeningen van iemand anders vragen, dat durf ik niet.” Dap herkent dat wel. Op Curaçao hoefde ze ook nooit om hulp te vrágen. “Daar staat ieder- een altijd sowieso voor elkaar klaar.” Ook de taal vormt een barrière. Thuis spreken de studentes Papiamento. “Ik ben bekaf als ik de hele dag Nederlands heb gepraat”, zegt Dap. “Vooral spreekwoorden en gezegdes vind ik lastig. En straattaal, daar snap ik niets van.” Palomares: “Veel Nederlanders articuleren niet. Dan moet ik wel drie keer ‘wat zeg je’ zeggen.” Heimwee Het is dus niet zo eenvoudig om de overstap te maken van een tropisch eiland naar een studie in Rotterdam. De studieuitval is bij Antil- liaanse studenten twintig procent hoger dan bij al- lochtone studenten. Dap snapt dat wel. “Het groot- ste probleem is Kerst, wanneer veel Antilliaanse studenten naar huis gaan. Sommigen willen daarna niet meer terug, anderen krijgen vreselijk heimwee. Met kerst is Curaçao dan ook de hemel op aarde.” Met een gelukzalige glimlach: “We eten verschrik- kelijk lekker. Het is heerlijk weer. Er zijn de hele maand door feesten, met veel vuurwerk. We gaan allemaal naar het strand, barbecueën. Je ziet je familie en vrienden elke dag.” En dan kom je daarna terug in je eenzame studentenkamer met slecht weer, stugge Hollanders en een lastige studie. Dap blijft in december bewust in Nederland. “Ik ga net als de Nederlanders van alles en nog wat ondernemen, zodat ik zo weinig mogelijk op mijn kamer hoef te somberen.” Ze kreeg die tip van haar peer coach, een studente die ook uit Curaçao komt en al wat langer in Nederland woont. “Ze weet bijvoorbeeld ook dat ik veel familie in Nederland heb wonen en ze adviseerde me die banden aan te halen”, vertelt Dap. Volgens Palomares vallen veel Antilliaanse studen- ten uit omdat ze niet goed weten wat hun studie >> ‘Ik heb een hele uitrus- ting bij me: paraplu, sweaters, jassen' 6 oktober 2011 | 16COVERVERHAAL inhoudt. “Het zou goed zijn als ze bijvoorbeeld een periode naar Nederland kunnen komen voor een snuffelstage of proefcolleges. Nu is het erg lastig om vanuit Aruba erachter te komen wat je interes- sant vindt.” Zelf wist ze al heel vroeg wat ze wilde studeren door een gastcollege van een Arubaanse zakenvrouw. “Het was een kordate vrouw die veel power en zelfvertrouwen had en zich prima staande wist te houden in een mannenwereld. Toen ik dat zag, wist ik dat ik dat ook wilde.” Ook Dap had een rolmodel op Curaçao. “Mijn broertje heeft ADHD, en als ik hem ophaalde bij de psycholoog dan vroeg ik haar van alles over haar vakgebied. Dat was heel handig om een goed idee van de studie te krijgen, maar die luxe hebben niet alle eilandbewoners.” Dat Antilliaanse studenten voortijdig stranden is extra vervelend omdat ze dan terug moeten zonder diploma. “Zomaar teruggaan en stranden bij je ouders is heel vervelend”, zegt Palomares. “Het is lastig om een goede baan te krijgen als je alleen maar havo of vwo hebt gedaan. De schuld die je hebt opgebouwd om hier te studeren, moet je dan ook nog afbetalen.” Antiliaanse studieverlaters gaan ook lang niet altijd terug, en zetten ook hun studiefinanciering niet stop, merkt het Platform Studerende Arubanen en Antillianen in Rotterdam (PAAR, zie kader). Dat geeft een hoop problemen. Palomares en Dap zijn erg gedreven om hun studie in Rotterdam tot een goed einde te brengen. Dap wil graag terug naar Curaçao als ze klaar is. Maar pas nadat ze wat jaren ervaring heeft opgedaan in de rest van de wereld. Palomares wil registerac- countant worden, en in Nederland of een ander Eu- ropees land werken. “Ik wist dat toen ik uit Aruba vertrok, dat voor een heel lange tijd zou zijn. Maar gelukkig kan ik er altijd nog op vakantie.” Woudestein Veilig / Woudestein Safe Er as m u s U n iv er si te it R o tt er d am Advertentie Opgevangen in Rotterdam Elk jaar komen ongeveer tweehonderd studenten uit de Nederlandse Antillen en Aruba naar Nederland om in Rotterdam op een hogeschool of universiteit te studeren. Een kwart van hen gaat naar de EUR. Om hen zowel voor, tijdens als na hun studie beter te begeleiden, is in 2008 PAAR opgericht: het Platform Studerende Arubanen en Antillianen in Rotterdam. Daarin werken gemeente, hogescholen en de universiteit samen. Op de universiteit is Dorie Geers contactpersoon namens PAAR. Enkele PAAR-activiteiten: > Ontvangst en individuele intake bij aankomst > Bijeenkomsten/workshops over effectief studeren, BSA, tegen heimwee, voor assertivi- teit, budgetteren > Feestjes/kerstmaaltijd > Peer coaching: elke student krijgt een student van het eigen eiland toegewezen die al langer in Rotterdam studeert 6 oktober 2011 | 17 H aar public relations heeft Nee- lie Kroes al vroeg op orde. In juni 1960 belt ze met Hans Verhagen, die in 2009 de P.C. Hooftprijs zal winnen, maar dan nog als journalist furore maakt met zijn jongerenpagina Q in het Algemeen Dagblad. Onderdeel van de Q-pagina is de rubriek ‘Loopbaan te leen’, waarin een jon- gere meeloopt tijdens de werkdag van een werknemer, en daar wil de achttienjarige student Neelie graag in verschijnen. ‘Er gaan maar weinig meisjes economie stude- ren,’ luidt haar argumentatie, ‘en het is toch zo mieters en je krijgt zoveel kansen later.’ De journalist stemt in met het voorstel van ‘mejuffrouw Neelie Kroes’ om een dag op pad te gaan met de 28-jarige Jana Roelof- sen-Beranová, die als ‘economiste’ werkt bij de Staal Studie Stichting van de Rotter- damse Kamer van Koophandel. Een dag die begint met het beklimmen van de stati- ge trappen van het KvK-gebouw, waar Neelie de dan tachtigjarige, legendarische voorzitter Karel Paul van der Mandele ont- moet. Van der Mandele heeft Rotterdam opgestuwd in de vaart der volkeren, onder meer door in 1913 de voorloper van de Ne- derlandse Economische Hogeschool op te richten. Speciaal voor de fotograaf wijst Van der Mandele Neelie op zijn globe aan waar zijn geliefde havenstad ligt, daarbij de poëtische woorden uitsprekend: ‘Het is maar een klein plekje, een klein plekje op de wereldbol.’ De aspirant-econome, ge- kleed in een geruit mantelpak, kijkt en luistert aandachtig. Het is geen toeval dat Neelie Kroes deze zelf geïnitieerde werkdag ‘leent’ van Jana Roelofsen-Beranová. Tijdens de organisa- tie van het 45-jarig lustrum van de Rotter- damse Vrouwelijke Studenten Vereniging zijn de twee, ondanks het leeftijdsverschil van tien jaar, langzaamaan vriendinnen geworden. Elite van Nederland De Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), de voorganger van de Erasmus Universiteit, is eind jaren vijftig eenvoudig gehuisvest in een oud schoolgebouw aan de Pieter de Hoochweg. Er is een aantal noodgebouwtjes bijgezet om aan het groeiend aantal studenten les te geven. Het Rotterdamse onderwijsinstituut mag krap in zijn jasje zitten, het heeft een grote naam. ‘In die tijd was de NEH de absolute nummer één voor de studie economie,’ stelt Onno Ruding, die in dezelfde periode als Neelie in Rotterdam studeert. Ruding zal na zijn studie en promotie opklimmen tot directielid bij de Amrobank en maakt als minister van Financiën van 1982 tot 1989, samen met Kroes, deel uit van twee kabi- netten onder leiding van premier Ruud Lubbers; nog zo’n vermaarde studiegenoot. ‘Voor Neel was de keuze voor de NEH logisch,’ meent Ruding. ‘Het was in haar eigen stad, dus het was goedkoper om er te studeren. Voor mij lag dat anders, ik kwam uit Breda maar wilde naar de NEH omdat het de beste opleiding was. Professor Tin- bergen was nog actief en de grote, >> Exclusieve voorpublicatie Neelie Kroes was als studente al een netwerker Op 5 oktober verscheen ‘Neelie Kroes, hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd’; een biografie over misschien wel de bekendste alumna van de Erasmus Universiteit. Auteurs Stan de Jong & Koen Voskuil geven in Erasmus Magazine een exclusief voorproefje van het hoofdstuk over de studentenjaren van Kroes. RVSV-praeses Neelie Kroes ontvangt felicita- ties tijdens het negende lustrum van de vereni- ging 6 oktober 2011 | 18 terechte trekpleister.’ Ruding komt aan in 1957, een jaar voor Neelie Kroes. De vrouwelijke studenten vallen op. ‘In de col- legezalen zat een overweldigende meerder- heid jongens, de meisjes bezetten meestal de eerste rijen voor in de zaal.’ Dat de vrouwelijke studenten bij elkaar vooraan in de collegebankjes klitten, op af- stand van de jongens en in het vizier van de docenten, is ongeschreven beleid van het instituut om de kat niet op het spek te binden. Het zijn nu eenmaal preutsere tij- den. De sfeer op de economische hogeschool is eind jaren vijftig, begin jaren zestig ‘posi- tief en buitengewoon stimulerend,’ zegt een andere studiegenoot van Neelie, Ton Soete- kouw, die evenals Ruding carrière maakt in het bankwezen. Eind jaren tachtig zal Soetekouw door minister (Smit-)Kroes worden gevraagd haar over de liberalise- ring van de telecommarkt te adviseren. De NEH lijkt dan ook een solide basis voor een netwerk te vormen, de studie brengt veel succesvolle landgenoten voort, de crè- me de la crème van politiek-bestuurlijk Nederland. Zo levert de onderwijsinstel- ling naast Kroes, Ruding en Lubbers nog ene Jan Pronk, de latere minister van Ont- wikkelingssamenwerking, af. Soetekouw: ‘Op dat moment had je niet het gevoel dat je de elite van Nederland aan het vormen was. De sfeer was: kom op, dit is Rotterdam, we moeten hard werken.’ Ook Ruud Lubbers kan zich ‘Neel’ goed herinneren uit zijn studietijd. ‘Neelie was een opgewekt, levendig, knap meisje. Dat zij uit een ondernemersgezin komt, kwam mij denk ik sympathiek voor. Mijn moeder is geboren op een Rijnschip en mijn vader leidde het bedrijf Hollandia. Ik kwam dus ook uit een ondernemend milieu, maar mijn vader zag mij niet in het bedrijf wer- ken; die vond mij daar totaal ongeschikt voor. Neelie zat anders in elkaar. Zij bracht, los van haar charme en aardigheid, mee dat ze ondernemend was, trots was op haar achtergrond, daar iets mee had.’ LUSTRUM RVSV Het verenigingsleven is voor studenten vrijwel even belangrijk als de studie. De druk om af te studeren is in de jaren vijftig en zestig minder groot dan nu. Voor een jaar in het verenigingsbestuur wordt achteloos een jaar studievertraging opgelopen. De studentenverenigingen zijn, net als de hele samenleving, sterk verzuild. Inhoudelijk – als je die term kunt gebrui- ken – gaat het in het studentenverenigings- leven niet veel anders toe dan vandaag de dag. Er zijn de ontgroeningen, waarbij eind jaren vijftig het spelletje ‘doortrekken’ po- pulair is. De ouderejaars proberen feuten met hun hoofd in de toiletpot te duwen om die vervolgens door te trekken. Tussen de verenigingen heerst grote rivaliteit waarbij lijfelijk geweld niet wordt geschuwd, ver- telt Ruud Lubbers, die met name een ‘fy- sieke herinnering’ heeft aan Ruding. ‘Dat was tijdens een vechtpartij tussen Lauren- tius en het Corps. Wij zijn ons daar gaan invechten. De RVSV zagen we overigens als een afdeling van het Corps, dat was het Corps voor meisjes.’ Ruding: ‘Je had vaak meningsverschillen, want je probeerde al- tijd die andere verenigingen een beetje weg te duwen. Met de RVSV hadden we dat minder, omdat we twee handen op één buik waren.’ Ton Soetekouw gaat in hetzelfde jaar stu- deren als Kroes en wordt lid van het gere- formeerde S.S.R., net als Neelie: ‘In die tijd was een duolidmaatschap mogelijk, dus Neelie schreef zich zowel in voor het S.S.R. als voor de RVSV.’ Maar lang is Neelie, die zich vanwege haar protestants-christelijke achtergrond bij S.S.R. zal hebben aange- sloten, niet bij deze vereniging te vinden. Ze voelt zich meer thuis aan de Heem- raadssingel 329b, het clubgebouw waar een kleine dertig vrouwelijke studenten de RVSV vormen. Algauw komen daar de be- stuurlijke kwaliteiten van Kroes bovendrij- ven. Omdat de vereniging bescheiden van omvang is, worden alle studentes verplicht ingedeeld in een van de commissies, vertelt Maria Anne van Blarcum. Als Van Blar- cum zich aanmeldt, zit Kroes in de ont- groeningscommissie. ‘Ik geloof niet dat ze streng was, het ging er bij ons niet zo hef- tig aan toe.’ Ze herinnert zich Neelie als ‘aardig en ontzettend actief. Het kon ook een kleine kattenkop zijn. Je kon toen al zien dat ze leiderschapskwaliteiten had.’ In het studiejaar 1959-1960 staat Neelie Kroes in de jaarboeken vermeld als abactis (secretaris) van de RVSV. Een jaar later wordt ze benoemd tot praeses, voorzitter. Ze staat dat jaar voor de belangrijke taak om het negende lustrum in goede banen te leiden. Het is via de lustrumcommissie dat ze de latere stadsdichter van Rotterdam Jana Beranová ontmoet. Het is Neelies idee een vervoerscongres te houden. Beranová, die oorspronkelijk uit Tsjechië komt, oppert het congres simultaan te vertalen. Het con- gres wordt gehouden in een grote verga- derzaal van de Kamer van Koophandel en oud-minister Dirk Stikker verricht de ope- ning. ‘We waren er trots op dat we dit met die paar meiden voor elkaar hadden gekre- gen. Als het Corps een lustrum had, werd zoiets niet gedaan. Dat was alleen maar feestgedruis, dit had allure.’ Netwerken Praeses zijn van een studentenvereniging is een drukke job, zo valt op te maken uit de jaarboeken van de RVSV. Elke week komen uitnodigingen binnen om acte de présence te geven bij een lustrum, opening, gala of borrel. Juist tijdens dit soort gelegenheden voelt de streberige Neelie zich als een vis in het water. Van Blarcum: ‘Ze was toen al heel carrièrebewust. Van RVSV-lid Ineke Noote- boom heb ik eens gehoord dat als ze samen naar een feestje gingen, ze Neelie de hele avond niet meer zag. Overal zag Neelie wel een belangrijk persoon staan, ze fladderde van de een naar de ander. Dat netwerken heeft ze bij wijze van spreken uitgevonden.’ Van Blarcum ontdekt nog een kwaliteit in Neelie: haar aan controlezucht grenzende perfectionisme. ‘Neelie wist gewoon alles wat er speelde.’ Die eigenschap zal Neelie de volgende notitie in het jaarboek van de RVSV opleveren: ‘Als ze later geen baantje kan krijgen, kan ze altijd nog bij de ge- heime dienst gaan.’ Naast het verenigingsleven moet er uiter- aard gestudeerd worden. Kroes kiest, trouw aan haar afkomst, voor de richting Vervoerseconomie, een vak dat wordt ge- doceerd door professor dr. H.C. Kuiler. ‘Een aardige man met een brede kennis van vervoer. Hij heeft lang bij het Centraal Bu- reau voor Statistiek gewerkt,’ weet Jacob Polak, emeritus hoogleraar verkeers- en ACHTERGROND Studentenvereniging RVSV is trots op haar oud-lid Neelie Kroes. IN de bestuursgang van so- ciëteit hangt een foto van de voormalige prae- ses. (foto: Ronald van den Heerik) 'Neelie bracht, los van charme en aardig- heid, mee dat ze ondernemend was' 6 oktober 2011 | 19 vervoerseconomie. ‘Kuiler was een expert in vervoersstatistieken. Hij was een goede vakman, die politiek gezien waarschijnlijk de VVD aanhing, hoewel dat niet in zijn wetenschappelijke werk terug was te vin- den. Maar hij was zeker voor een vrije markt. Wat dat betreft moeten Kroes en Kuiler elkaar goed hebben gelegen.’ In haar derde studiejaar verhuizen Neelies ouders van de Rotterdamse Bergweg naar het plaatsje Bergschenhoek. Neelie neemt haar intrek in het clubgebouw aan de Heemraadssingel, waar zich op de boven- ste etages enkele studentenkamers bevin- den. De onderste etage en de tuin zijn voor bijeenkomsten, er wordt gebridged en zo nu en dan een fuif gegeven. De ‘Clubop- merkingen’ in de almanakken van de RVSV geven een aardig beeld van de stu- dentenhumor uit die tijd. Er is plaats voor enige schunnigheid. ‘NK: Waar ruik ik naar, waar ruik ik naar? EvH: Naar man- nen. NK: Ruik je ’t echt?’ Wellicht uit vei- ligheidsoverwegingen hebben de studentes niet hun volledige namen aan het papier toevertrouwd, maar dat met ‘NK’ Neelie Kroes wordt bedoeld, lijdt geen twijfel. En dan is er nog een anekdote uit de alma- nak van 1965 onder het kopje ‘Clubgillers’, waaruit blijkt dat Neelie niet alleen in het besturen, maar ook in de liefde doortas- tend te werk gaat. ‘Nagroen (een nageko- men groentje – SdJ & KV) tegen Neelie Kroes: ‘Juffrouw, mag ik me voorstellen aan de jongeman op uw schoot?’ In sommi- ge artikelen zal de jongeman later als Jan Pronk worden geïdentificeerd – misschien is de wens hier de vader van de gedachte, bewijs is daar niet voor. Ruding kan zich geen intieme relatie tussen beiden herinne- ren. Onno Ruding wordt in 1961, als Kroes voorzitter is van de RVSV, rector van de Senaat van het Corps. In dat jaar trekken de twee veel met elkaar op. Ze gaan naar borrels, recepties en lustrums. Onno in jac- quet of rokkostuum, Neelie in een lange jurk. Een populair vervoermiddel onder studenten is de scooter. Er zijn twee sma- ken: Vespa of Lambretta. Ruding heeft een Lambretta. ‘We konden het goed met el- kaar vinden. Ze was geen doetje. Ze zei di- rect of ze het met je eens was of niet. Het kan best dat men in die mannenmaat- schappij vond dat ze haar op de tanden had. Dat deden veel jonge vrouwen toch niet: een duidelijke mening hebben en haantje-de-voorste willen zijn?’ Over haar houding in haar studentenjaren zegt Kroes: ‘Als een van de weinige meisjes tussen heel veel jongens kon je twee dingen doen: het pietepeuterige meisje spelen of roepen: “Je kan het me allemaal doen.” We moesten als meiden in onze piepkleine stu- dentenvereniging opboksen tegen die grote verenigingen waar Ruding en Pronk be- stuursfuncties hadden. En als je je niet door die jongens de wet wilde laten voor- schrijven, dan moest je je daar wel tegen afzetten.’ Dat ondervindt ook Ruding tijdens de ope- ning van het RVSV-lustrum. Voordat RVSV-praeses Kroes een speech houdt, heet Ruding haar welkom in de aula met een praatje en laat zich ontvallen dat ‘het Corps zijn kleine zusje hartelijk geluk wenst met het lustrum’. Neelie is daarover zo gepikeerd dat zij de microfoon grijpt en Ruding bits toevoegt: ‘Van deze familiere- latie ben ik absoluut niet op de hoogte.’ Na afloop stormen alle vrouwelijke studenten op haar af. ‘Het was alsof we een oorlog hadden gewonnen.’ ACHTERGROND 'Ze was geen doetje, zei direct of ze het met je eens was of niet' BOUWVAKKER VAN DE MAAND Eén gaatje in de afzetting, en ze piepen er doorheen “We hebben de afgelopen maanden iets van dertig kilometer aan kabels en leidin- gen omgelegd. Af en toe wel lastig, want er stond niks van de bestaande kabels op tekening. Dan moet je om de paar meter een proefgat graven om te kijken waar alles blijft. We hebben ons werk goed ge- daan, want voordat de damwand voor de parkeergarage is geslagen, hebben ze een sleuf getrokken, en daarbij zijn ze geen vergeten kabels tegengekomen. We werken met z’n drieën. Ik ben kraan- machinist, maar al het werk dat ons voor de voeten komt, pakken we gezamenlijk aan. Normaal staan we ergens in de berm, nu werken we samen met tig an- dere bouwbedrijven. Goed georgani- seerd, ik kan niet anders zeggen. Die studenten zijn leuk hè. Per dag loopt er vijf-
mensen christelijke louboutin

christian louboutin very mix
louboutin
christian louboutin miehille

Ruth De Vos

Profielfoto van Ruth De Vos
Ruth De Vos is op Facebook.
Registreer je vandaag nog bij Facebook zodat je in contact kunt komen met Ruth.
Aanmelden
of
Registreren

Over Ruth De Vos

Werk
 • Ons Kinderhuis
  LogistiekGenk
Opleiding
 • SJB Zonhoven
  Klas van 1989Zonhoven
Huidige woonplaats en geboorteplaats
 • Houthalen-Helchteren
  Huidige woonplaats
 • Tongeren
  Geboorteplaats
Info over Ruth
 • Hou van katten en lieve tieners
Favoriete citaten
 • Waar een wil is,is een weg

Favorieten

Foto’s

foto van Ruth De Vos.
foto van Ruth De Vos.
foto van Ruth De Vos.
foto van Ruth De Vos.
foto van Ruth De Vos.
+1.911
Meer foto's weergeven

Anderen met de naam Ruth De Vos

 • Ruth Mellet de Vos
  Ruth Mellet de Vos
 • Ruth de Vos
  Ruth de Vos
 • Ruth de Vos
  Ruth de Vos
 • Ruth-Ann De Vos
  Ruth-Ann De Vos

Anderen met een vergelijkbare naam

 • Sabrina Eva De Abreu
  Sabrina Eva De Abreu
 • Laure Voop De Vulpillieres
  Laure Voop De Vulpillieres
 • Jim De Zutter
  Jim De Zutter
Contactgegevens
 • Geen contactgegevens om weer te geven


Christian Louboutin Field Boots,louboutin sale sneaker,Amsterdam

Christian Louboutin Field Boots,louboutin sale sneaker,Amsterdam_checkout
louboutin box christian louboutin laarzen knielengte , christian louboutin field boots,louboutin sale sneaker,amsterdam louboutin nails,klassiek

christian louboutin field laarzen

christian louboutin boots uk sale bereiken nieuwe mode hoogten in de christelijke louboutins ultra-vleiend been-verlenging kniehoge laarzen.
de super-hoge hak geeft je die extra kostbare inch en zal wat sass toe te voegen aan uw stap.
heel maatregelen approximtely 155mm / 6 inch en een 40 mm / 1.5 inch platform.


Christian Louboutin Field Boots,louboutin sale sneaker,Amsterdam
You may also like...
Copyright © 2017 www.123worldsports.com. Powered by 123worldsports.com